LÆR OS AT KENDE

VORES PROFIL
Hos P. Vesterholm Rengøring A/S har vi to overordnede værdier, som vi prioriterer højt. Det at kunne tilbyde vores kunder en ydelse af høj kvalitet, samt det at skabe nogle gode arbejdsforhold og rammer for vores medarbejdere. Disse to ting hænger sammen – ved at skabe de gode rammer for vores medarbejdere, mener vi på bedste vis at kunne levere et kvalitetsprodukt til vores kunder. Vi mener altså, at gode arbejdsforhold er bindeleddet til det at kunne yde den høje kvalitet, der samtidig er bindeleddet til det at skabe glade og tilfredse kunder.
Vores mission er at bibeholde vores kunder og servicere disse – dvs. vi gør meget ud af, på bedste vis, at vedligeholde de relationer, som vi har skabt. Det er vigtigt, at vores kunder føler, at de får den ydelse de betaler for og regner med.
Vores vision er at skabe flere tætte relationer og forbindelser via optimeret synlighed over for mulige kunder, således at vi gør opmærksom på, hvad vi kan tilbyde – disse relationer og forbindelser skal skabes gennem en række forskellige tiltag. Til disse nye relationer og forbindelser ydes vores overordnede værdier.
Oplysningspligt til kunder/hjemmeside Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger: At P. VESTERHOLM RENGØRING A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Når vi udfører flyttesyn m.v., modtager vi nødvendige oplysninger til at kunne udføre ind- og udflyttesyn. At du er velkommen til at kontakte: Peter Vesterholm, Telefon: 25 26 82 01. Mail: post@pvr.as. At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde rengøringsservice, ejendomsservice, trappevask, ind- og fraflyttesyn og vinduespudsning til private samt erhverv samt holde dig orienteret om nyheder og produktmuligheder. Vi indsamler oplysninger for at kunne gennemføre dit køb. At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede bestilling/aftale. At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige som navn og kontaktdetaljer. At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, offentlige myndigheder og databehandlere, når vi er forpligtet efter lov. At nogle af vore databehandleres underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har indsigts- og rettelsesret. Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger 5 hele regnskabsår efter kundeforholdets ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Du har ret til begrænsning af behandling. Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk Privatliv og Cookies P. VESTERHOLM RENGØRING A/S benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af P. VESTERHOLM RENGØRING A/S platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. Cookies kan genkende brugerens computer, men kan ikke indsamle information om hvem brugeren er, eller hvem der bruger computeren. Brugen af P. VESTERHOLM RENGØRING A/S hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af brugeren, medmindre brugeren tilmelder sig nogle af de tjenester P. VESTERHOLM RENGØRING A/S tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv. Vælger andre end brugeren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler P. VESTERHOLM RENGØRING A/S alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve m.v. samt for at kunne kommunikere med anmoder. P. VESTERHOLM RENGØRING A/S videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder medmindre P. VESTERHOLM RENGØRING A/S er forpligtet ved lov. Alle der har opgivet personoplysninger til P. VESTERHOLM RENGØRING A/S har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger P. VESTERHOLM RENGØRING A/S opbevarer om den pågældende. Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering
Profil

SUND FAMILIEDREVET VIRKSOMHED

MEDARBEJDERE

Peter

Direktør

PER

Ledelse

DORTHE

Administration

HELLE

Administration

JAM

Administration

RENE

Vogn 1

LARS

Vogn 1

Dorthe K

Vogn 2

DORTHE H

Vogn 3

JESSIE

Vogn 3

MICHAEL T

Vogn 4

DAVID

Vogn 4

ANDERS H

Vogn 5

YOUSSEF

Vogn 6

CHANETT

Vogn 6

ANNIE

Vogn 7

BIRGITTE

Vogn 7

KARINA

Vogn 8

KATJA

Vogn 8

NIKOLAJ

Vogn 9

JIMMI

Vogn 9

Christian

Vogn 11

JAN

Vogn 12

Lars B

Vogn 12