Fortrolighedspolitik

Oplysningspligt til kunder/hjemmeside Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger: At P. VESTERHOLM RENGØRING A/S er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Når vi udfører flyttesyn m.v., modtager vi nødvendige oplysninger til at kunne udføre ind- og udflyttesyn. At du er velkommen til at kontakte:P. VESTERHOLM RENGØRING A/S, Telefon: 56 71 18 00. Mail: post@pvr.as.

At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde rengøringsservice, ejendomsservice, trappevask, ind- og fraflyttesyn og vinduespudsning til private samt erhverv samt holde dig orienteret om nyheder og produktmuligheder.

Vi indsamler oplysninger for at kunne gennemføre dit køb. At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede bestilling/aftale. At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige som navn og kontaktdetaljer. At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, offentlige myndigheder og databehandlere, når vi er forpligtet efter lov. At nogle af vore databehandleres underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har indsigts- og rettelsesret. Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger 5 hele regnskabsår efter kundeforholdets ophør, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode.

Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Du har ret til begrænsning af behandling. Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk Privatliv og Cookies P. VESTERHOLM RENGØRING A/S benytter sig af cookies til trafikmåling og til løbende optimering af hjemmeside og af P. VESTERHOLM RENGØRING A/S platform med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Cookies er en tekstbesked, der typisk placerer et midlertidigt lille filter på computeren, som kan indhente oplysninger om f.eks. browser, styresystem, forbindelsestype og andre statistisk relevante oplysninger. Cookies kan genkende brugerens computer, men kan ikke indsamle information om hvem brugeren er, eller hvem der bruger computeren.

Brugen af P. VESTERHOLM RENGØRING A/S hjemmeside er anonym, og der opbevares ikke nogen data til identifikation af brugeren, medmindre brugeren tilmelder sig nogle af de tjenester P. VESTERHOLM RENGØRING A/S tilbyder – dette kan f.eks. være nyhedsbreve, servicemeddelelser mv. Vælger andre end brugeren at afgive personoplysninger såsom navn og e-mail på hjemmesiden, behandler P. VESTERHOLM RENGØRING A/S alene disse oplysninger for at kunne opfylde anmodningen, f.eks. om modtagelse af nyhedsbreve m.v. samt for at kunne kommunikere med anmoder.

P. VESTERHOLM RENGØRING A/S videregiver ikke disse oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder medmindre P. VESTERHOLM RENGØRING A/S er forpligtet ved lov. Alle der har opgivet personoplysninger til P. VESTERHOLM RENGØRING A/S har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger P. VESTERHOLM RENGØRING A/S opbevarer om den pågældende.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres afhænger af, hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: Cookie håndtering